Vrijstelling belasting voor woning / gebouw in leegstandsregister - Aanvraag

Met dit formulier kan u een vrijstelling van belasting voor een leegstaande woning of gebouw, opgenomen in het leegstandsregister, aanvragen.
 
Indien er bijlagen moeten toegevoegd worden, scan ze dan in voor u begint met het invullen van dit formulier.

Enkel de volgende formaten worden aanvaard: jpg, jpeg, pdf


of, Identiteitsgegevens intikken

Zakelijk gerechtigde
00.00.00-000.00
Administratieve akte van opname in het leegstandsregister
Identificatiegegevens van de woning of het gebouw

1770 Liedekerke

Kadastrale gegevens
AfdelingPerceelsnummerPartitie
Motivatie van de aanvraag tot vrijstelling
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png ods.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Renovatienota
Overzicht voltooide werken
Omschrijf de voltooide werken met de start- en einddatum (maand + jaar) en de geraamde kost.
Omschrijving voltooide werkenStartdatum (dd/mm/jjjj)Einddatum (dd/mm/jjjj)Geraamde kostLijn verwijderen
Overzicht werken in uitvoering
Omschrijf de werken in uitvoering met de start- en einddatum (maand + jaar) en de geraamde kost.
Omschrijving werken in uitvoeringStartdatum (dd/mm/jjjj)Geplande einddatum (dd/mm/jjjj)Geraamde kostLijn verwijderen
Overzicht geplande werken
Omschrijf de geplande werken met de vermoedelijke start- en einddatum (maand + jaar) en de geraamde kost.
Omschrijving werken in uitvoeringGeplande startdatum (dd/mm/jjjj)Geplande einddatum (dd/mm/jjjj)Geraamde kostLijn verwijderen
Volgende bewijsstukken moeten toegevoegd worden:
  • Offertes of facturen van maximum één jaar oud, die betrekking hebben op de werken
  • Een plan of tekening van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte
  • Een plan of tekening van de toestand na renovatie (indien verschillend van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte)
  • Foto’s van de bestaande toestand die het te renoveren gedeelte duidelijk weergeven
  • Foto’s van de gewijzigde toestand die het te renoveren gedeelte duidelijk weergeven

Indien er geen bewijsstukken zijn bijgevoegd kan de renovatienota niet goedgekeurd worden.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Verklaring
Bewijsstukken bij mijn aanvraag tot vrijstelling
Inhoud van de bijlagen
BijlageKorte omschrijving van de inhoud van de bijlage
Bijlage 01
Bijlage 02
Bijlage 03
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt  conform het privacybeleid van de gemeente en het OCMW van Liedekerke.