Uittreksel uit het strafregister - Aanvraag

Met dit formulier kunt u een uittreksel uit het strafregister (vroeger attest van goed zedelijk gedrag) aanvragen bij de dienst burgerzaken. Het attest is gratis en zal u binnen de vijf werkdagen toegestuurd worden met de post. Het kan uitsluitend verzonden worden naar de officiële verblijfplaats verbonden aan het ingegeven Rijksregisternummer. De velden met een * bent u verplicht in te vullen.

Meer info over het Uittreksel uit het strafregister.

Opgelet: het uittreksel model 3 - art. 596.2 voor een activiteit die valt onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding minderjarigen kan pas afgeleverd worden na 1 week


 

of, Identiteitsgegevens intikken

00.00.00-000.00