Subsidie zonnepanelen - Aanvraag

Met dit formulier kan u een subsidie aanvragen voor de installatie van zonnepanelen.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf, jpg, doc of docx

  • een door de aannemer ingevuld en ondertekende attest 
  • een afschrift van het AREI-keuringsattest van de installatie
  • een kopie van de facturen die de aankoop en de installatie van de fotovoltaïsche panelen aantonen met daarop het merk, type, aantal m² oppervlakte en opgesteld vermogen (kWp) van de fotovoltaïsche panelen (de facturen moeten dateren van 1 januari 2016 of later ; bestelbons, leveringsbons worden niet als aankoopbewijs aanvaard)
  • een situatieplan: kaart met ligging van het perceel met vermelding van de kadastrale gegevens en een noordpijl
  • een document met de foto’s van de fotovoltaïsche panelen op het dakoppervlak
  • een kopie van de vergunning (indien vergunningsplichtige installatie)
  • het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning (indien aangevraagd door de huurder) van de woning

of, Identiteitsgegevens intikken

1. Gegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
BE56 1234 5678 9876
2. Gegevens over het perceel of percelen waarop de aanvraag van toepassing is
Straat, nummer/bus
3. Bijlagen : laad een scan of foto op van :
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.

Enkel indien het dossier volledig in orde is, wordt de subsidie toegekend. 

4. Verplichtingen uit het reglement