Subsidie zonnepanelen - Aanvraag

Met dit formulier kan u een subsidie aanvragen voor de installatie van zonnepanelen.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf, jpg, doc of docx

  • het door de aannemer ingevuld en ondertekende attest | download hier het formulier, laat het invullen door de aannemer en scan het in
  • een afschrift van het AREI-keuringsattest van de installatie
  • een kopie van de facturen die de aankoop en de installatie van de fotovoltaïsche panelen aantonen met daarop het merk, type, aantal m² oppervlakte en opgesteld vermogen (kWp) van de fotovoltaïsche panelen (de facturen moeten dateren van 1 januari 2016 of later ; bestelbons, leveringsbons worden niet als aankoopbewijs aanvaard)
  • een scan van de bankkaart (met naam en rekeningnummer van de houder) waarop het subsidiebedrag kan overgeschreven worden

  • een situatieplan: kaart met ligging van het perceel met vermelding van de kadastrale gegevens en een noordpijl
  • een document met de foto’s van de fotovoltaïsche panelen op het dakoppervlak
  • een kopie van de vergunning (indien vergunningsplichtige installatie)
  • het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning (indien aangevraagd door de huurder) van de woning

of, Identiteitsgegevens intikken

1. Gegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
2. Gegevens over het perceel of percelen waarop de aanvraag van toepassing is
Straat, nummer/bus
3. Bijlagen : laad een scan of foto op van :
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.

Enkel indien het dossier volledig in orde is, wordt de subsidie toegekend. 

4. Verplichtingen uit het reglement

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.