Subsidie buiten gebruik stellen stookolietank - Aanvraag

Met dit formulier kan u een subsidie aanvragen voor het buiten gebruik stellen van een stookolietank.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf, jpg, doc of docx.

  • een scan van de bankkaart (met naam en rekeningnummer van de houder) waarop het subsidiebedrag kan overgeschreven worden

  • een certificaat van de erkende technicus waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus of deskundige
  • het in artikel 25, van het Materialendecreet van 23 december 2011 bedoelde afgiftebewijs van het verwerkingsbedrijf waar de tank werd afgegeven
  • een document met een kopie van de facturen van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft (de facturen moeten dateren van 1 januari 2016 of later)
  • een situatieplan : kaart van het perceel met hierop de ligging van de stookolietank aangeduid
  • een document met de gedateerde foto’s van de buitengebruikstelling
  • het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning (enkel als u huurder van de woning bent)

of, Identiteitsgegevens intikken

1. Gegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
2. Gegevens van het perceel waarop de stookolietank gelegen is
Straat, nummer/bus
3. Gegevens van de stookolietank
liter
4. Gegevens erkende stookolietechnicus of milieudeskundige
Tip : kijk na of de firma en de technicus die de werken heeft uitgevoerd erkend zijn via: www.informazout.be/nl/wetgeving/buiten-gebruikstellen-van-een-mazouttank/regelgeving-vlaams-gewest
5. Bijlagen : laadt een scan of foto op van :
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png rtf pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png rtf pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png rtf pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png rtf pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png rtf pdf doc docx xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png rtf pdf doc docx.

Enkel indien het dossier volledig in orde is, wordt de subsidie toegekend. 

6. Verplichtingen uit het reglement

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.