Inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’ – Beroep

Met dit formulier kan u in beroep gaan tegen de beslissing van de opname van uw woning in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’ of tegen de beslissing van weigering van schrapping van uw woning in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’.
 
Bij deze aanvraag moet u bewijsstukken toevoegen die aantonen dat de opname van de woning in de inventaris ten onrechte is gebeurd. Indien er geen bewijsstukken zijn bijgevoegd is het beroep onontvankelijk.
 
Scan de bijlagen in voor u begint met het invullen van dit formulier.

Enkel de volgende formaten worden aanvaard: jpg, jpeg, pdf


 

of, Identiteitsgegevens intikken

Zakelijk gerechtigde
00.00.00-000.00
Registratieattest van opname in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’:
(bovenaan rechts vermeld op het attest)
(bovenaan rechts vermeld op het attest)
Motivatie van het beroep
Bewijsstukken bij de motivatie van het beroep

Deze bewijsstukken tonen aan dat de opname van de woning in de inventaris ten onrechte is gebeurd. Indien er geen bewijsstukken zijn bijgevoegd is het beroep onontvankelijk. 

Inhoud van de bijlagen
BijlageKorte omschrijving van de inhoud van de bijlage
Bijlage 01
Bijlage 02
Bijlage 03
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Verklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van de gemeente en het OCMW van Liedekerke.