Container of bouwwerf op de openbare weg - Aangifte

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen op de openbare weg van:

  • bouwmaterialen
  • hijstoestellen
  • stellingen
  • andere voorwerpen ter gelegenheid van bouwwerken
  • een container

In sommige gevallen bent u een retributie verschuldigd voor dit tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg.

U zal hiervoor een factuur ontvangen.

Uw aanvraag wordt ter plaatse onderzocht door de wijkagent.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden. De vergunning kan uitsluitend verzonden worden naar de officiële verblijfplaats verbonden aan het ingegeven Rijksregisternummer.


of, Identiteitsgegevens intikken

1. Aanvrager
00.00.00-000.00
2. Aannemer of verhuurder van het materiaal / de container
3. Inname van de openbare weg

1770 Liedekerke

Verhuis, bouwwerken, ...
:
:
4. Gegevens voor facturatie
123.456.789 (voorbeeld formaat ondernemingsnummer)

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.