Contactformulier GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG)

Met dit formulier kan u:

of, Identiteitsgegevens intikken

00.00.00-000.00
Beschrijf waarvoor u de persoonsgegevens aan de diensten van de gemeente (het OCMW) hebt bezorgd. Bijvoorbeeld: ik heb een premie aangevraagd voor de aanleg van een groendak, ik heb een zaal in het gemeenschapscentrum gereserveerd, ik heb mijn zoon ingeschreven voor een vakantiekamp, ... Verduidelijk op welk recht zich u wenst te beroepen met betrekking tot deze gegevens.
Beschrijf waarvoor u gegevens aan de diensten van de gemeente (het OCMW) hebt bezorgd. Bijvoorbeeld: ik heb een premie aangevraagd voor de aanleg van een groendak, ik heb een zaal in het gemeenschapscentrum gereserveerd, ik heb mijn zoon ingeschreven voor een vakantiekamp, ...
Beschrijf waarvoor u persoonsgegevens aan de diensten van de gemeente (het OCMW) hebt bezorgd. Bijvoorbeeld: ik heb een premie aangevraagd voor de aanleg van een groendak, ik heb een zaal in het gemeenschapscentrum gereserveerd, ik heb mijn zoon ingeschreven voor een vakantiekamp, ... Welke persoonsgegevens zijn onvolledig en/of fout? Wat zijn de correcte en volledige gegevens?
Beschrijf waarvoor u de persoonsgegevens die u wenst te wissen aan de diensten van de gemeente (het OCMW) hebt bezorgd. Bijvoorbeeld: ik heb een premie aangevraagd voor de aanleg van een groendak, ik heb een zaal in het gemeenschapscentrum gereserveerd, ik heb mijn zoon ingeschreven voor een vakantiekamp, ...

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.