Compostvaten en -bakken - Bestelling

Met dit formulier kan u compostvaten en -bakken bestellen.


of, Identiteitsgegevens intikken

1770 Liedekerke

00.00.00-000.00

wenst volgende bestelling te plaatsen :

compostvat(en) (20 euro)

houten compostbak(ken) (40 euro)

kunststof compostbak(ken) (70 euro)

extra beluchtingsstok(ken) (5 euro)

Gelieve het te betalen bedrag te storten op rekeningnummer BE26-0910-0016-4929 van het Gemeentebestuur Liedekerke met de vermelding compostvat. Na ontvangst van de betaling wordt u gecontacteerd om een leveringsdatum af te spreken.

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.