Cadeaukaart Liedekerke - Aanvraag tot toetreding

Met dit formulier kan u een aanvraag indienen om toe te treden tot cadeaukaart Liedekerke.
Indien uw aanvraag voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, opgenomen in het deelnamereglement, bezorgen wij u een overeenkomst en een toetredingsformulier.

Na ondertekening van deze overeenkomst kan er in uw handelszaak met de cadeaubon Liedekerke worden betaald.


of, Identiteitsgegevens intikken

1. Identificatiegegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
2. Gegevens handelszaak
Straat, nummer, bus
Wat wordt er in uw handelszaak verkocht, welke dienstverlening wordt er aangeboden?

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.