Beroep tegen opname in het leegstandsregister

Met dit formulier teken ik beroep aan tegen de beslissing van opname van mijn woning of gebouw in het leegstandsregister.
 

U kan hierbij uw bewijsstukken (in bijlage) toevoegen, die aantonen dat de indicatoren die aanleiding gaven tot opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister, ongegrond zijn.

Scan de bijlagen in voor u begint met het invullen van dit formulier. Enkel de volgende formaten worden aanvaard: jpg, jpeg, pdf


 

of, Identiteitsgegevens intikken

Zakelijk gerechtigde
00.00.00-000.00
Administratieve akte van opname in het leegstandsregister
Identificatiegegevens van de woning of het gebouw

1770 Liedekerke

Kadastrale gegevens
AfdelingPerceelsnummerPartitie
Motivatie van mijn beroep
Vul hier de datum van inschrijving in het bevolkingsregister in.
Vul hier de datum in sinds wanneer de woning gebruikt wordt als tweede verblijf.
Vul hier de datum in sinds wanneer het tweede verblijf werd aangegeven.
Vul hier de datum in sinds wanneer de woning verkocht is.
Vul hier de datum in sinds wanneer de woning verhuurd is.
Vul hier in welke andere bestemming de woning heeft.
Vul hier een andere reden in, indien u geen van bovenstaande motivaties kan aanduiden.
Bewijsstukken bij de motivatie van het beroep:

U dient bewijs aan te leveren dat aantoont dat de indicatoren, die aanleiding gaven tot opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister, ongegrond zijn. Indien er geen bewijsstukken zijn bijgevoegd is de gemeentelijke administratie verplicht om het beroep onontvankelijk te verklaren.

Inhoud van de bijlagen
BijlageKorte omschrijving van de inhoud van de bijlage
Bijlage 01
Bijlage 02
Bijlage 03
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Verklaring

Binnen de negentig dagen na ontvangst van uw beroep neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.
U wordt per beveiligde zending op de hoogte gebracht van de beslissing.

Het bestuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens gebeurt binnen de geldende wettelijke bepalingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van de gemeente en het OCMW van Liedekerke.