Belasting - Bezwaarschrift indienen

Met dit formulier kan u een bezwaarschrift indienen als u niet akkoord gaat met een belasting waarvoor u een aanslagbiljet van de gemeente Liedekerke hebt ontvangen.
U moet het bezwaar indienen binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet

Een bezwaar dat niet binnen deze termijn wordt ingediend is onontvankelijk.


of, Identiteitsgegevens intikken

00.00.00-000.00
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bewijsstukken bijvoegen om uw bezwaar te verduidelijken
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.