Afschrift geboorteakte - Aanvraag

Met dit formulier kunt u een afschrift van uw geboorteakte aanvragen bij de dienst burgerzaken. U kunt dit document uitsluitend verkrijgen bij het gemeentebestuur van de plaats van geboorte. Het attest is gratis en zal u binnen de vijf werkdagen toegestuurd worden met de post. Het kan uitsluitend verzonden worden naar de officiële verblijfplaats verbonden aan het ingegeven Rijksregisternummer. De velden met een * bent u verplicht in te vullen.


 

of, Identiteitsgegevens intikken

00.00.00-000.00