Adreswijziging aangeven

Met dit formulier kunt u een adreswijziging aangeven. Indien er personen van verschillende adressen naar eenzelfde adres verhuizen, moet er telkens een afzonderlijke aangifte gebeuren. De velden met een sterretje (*) bent u verplicht in te vullen.

Het aanvragen van een adreswijziging dient te gebeuren binnen de 8 werkdagen na verhuisdatum. 
Opgelet: aanvragen die gebeuren voor de datum van verhuis, worden niet geregistreerd.

De politie komt dan vaststellen of u werkelijk op het gemelde adres woont. Als de adreswijziging wordt goedgekeurd, krijgt u een document van de politie waarmee u zich moet aanmelden bij de dienst Burgerzaken om u definitief in te schrijven op het adres.

De datum van inschrijving is in principe de datum van aangifte.


 

of, Identiteitsgegevens intikken

00.00.00-000.00
Nieuw adres (u verhuist naar)

1770 Liedekerke

Gegevens over de verhuis
Gezinsleden zijn personen die deel uitmaken van uw huishouden en ook officieel staan ingeschreven op uw huidig adres.
Andere gezinsleden die mee verhuizen
Voornaam*Familienaam*Rijksregisternummer*Verwantschap
Welkom in Liedekerke | Bienvenue à Liedekerke | Welcome to Liedekerke
De Franse en Engelse tekst zijn een letterlijke vertaling van de Nederlandse tekst.
Hebt u vragen over onderwijs, afvalbeleid, wonen, werken, en/of Nederlandse les in Liedekerke?

We helpen u graag tijdens een onthaalgesprek in een taal die u begrijpt.

Do you have any questions about education, waste management, housing, work, Dutch courses?

We can help you in an introductory conversation, in a language you understand.

Avez-vous des questions sur l’enseignement, les déchets, le logement, l’emploi, les cours de néerlandais? Nous pouvons vous aider pendant un entretien d’accueil, dans une langue que vous comprenez.

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.