Aanvraagformulier subsidie lokaal noodfonds covid-19

Verenigingen kunnen aanspraak maken op een éénmalige subsidie om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren.
Vul het formulier ten laatste op 30 oktober 2020 in om een aanvraag in te dienen. Velden met een * zijn verplicht. Vergeet niet de nodige bewijsstukken op te laden. 

Bij problemen met het invullen van het formulier kan u mailen naar uit@liedekerke.be.

Meer info met betrekking tot de subsidievoorwaarden vindt u terug in het reglement


 

invulformaat BEXX XXXX XXXX XXXX
Totaal aan gederfde inkomsten ten gevolge van de corona-crisis gedurende de periode maart tot september 2020
Laadt hier een overzichtslijst (Word/Excel) op met de gemiste inkomsten van uw vereniging vb. x aantal minder lidgelden, x aantal minder betalende tickets voor een voorstelling, ...
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf pdf doc docx xls xlsx.
Totaal aan extra gemaakte kosten ten gevolge van de corona-crisis gedurende de periode maart tot september 2020.
Laadt hier een overzichtslijst op (Excel/Word) met de gemaakte extra kosten die u moest maken ten gevolge van de coronacrisis.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf pdf doc docx xls xlsx.
Het totaal aan vaste lopende kosten gedurende de periode maart tot september 2020 die uw vereniging moest blijven betalen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf pdf doc docx xls xlsx.
Laadt hier een printscreen van een artikeltje, een foto van de activiteit, een flyer,... op.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict psd txt rtf pdf doc docx.