Aanvraag verwarmingstoelage

Met dit formulier kan een verwarmingstoelage aangevraagd worden.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten: pdf of jpg

  • een kopie van mijn identiteitskaart
  • kopie van de leveringsfactuur of -bon
  • indien ik in een appartementsgebouw woon, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
  • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

 

of, Identiteitsgegevens intikken

Gegevens aanvrager
00.00.00-000.00

1770 Liedekerke

Leden van mijn huishouden: iedereen die samen met mij in dezelfde woning verblijft
Voornaam NaamRijksregisternummerVerwijder lijn
Ik verklaar dat ik mijn woning voornamelijk met dit type brandstof verwarm.
Geef de datum in.
Toevoegen van documenten bij de aanvraag
  • een kopie van mijn identiteitskaart

  • een kopie van de leveringsfactuur of -bon

  • indien ik in een appartementsgebouw woon, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft

  • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.

Belangrijke opmerking met betrekking tot de gegevensverzameling:

Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Ik ben mij ervan bewust dat een valse of onvolledige verklaring aanleiding kan geven tot boetes of gevangenisstraffen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 maart 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met diverse subsidies, vergoedingen en toelagen die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn, alsook tot de toepassing van een administratieve sanctie, namelijk de terugbetaling van de verwarmingstoelage voor de kosten van de gebruikte verwarmingsbrandstof.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt  conform het privacybeleid van de gemeente en het OCMW van Liedekerke.