Aanvraag schoolzwemmen 2020-2021

Vul dit formulier in per klasbubbel. Indien u achteraf een fout opmerkt : mail dan het nummer van de foute aanvraag naar sport@liedekerke.be met de aanpassingen die nodig zijn. 

Richtlijnen aanvragen COVID-19:

- Geef voorrang aan klassen van leerjaar 1 tot 3 of sport richtingen

- Beperk uw zwembezoeken voor niet prioritaire klassen (leerjaar 4 tot 6 en middelbare jaren uit niet-sport richtingen) door tweewekelijks of in beperkte periodes te komen zwemmen

- De tijd voor een zwemles is beperkt tot 1u inclusief omkleedtijd. Probeer dus tijd te winnen door zwemkledij reeds op voorhand aan te doen.

De toegang  is beperkt tot 3 klasbubbels per tijdsblok. Aanvragen voor 1e tot 3e leerjaar en sportrichtingen krijgen prioriteit. 

Het instructiebad kan niet aangevraagd worden in combinatie met het grote bad en omgekeerd. Gedeeld gebruik is niet mogelijk. Voor probleemkinderen reserveert u dus best het instructiebad om op zeker te spelen.
geef de frequentie aan waarmee u wilt komen zwemmen met de klasgroep
Het tijdsblok is zwemtijd inclusief omkleedtijd en aankomst en vertrek
wanneer start de eerste zwemles voor deze klas(sen)?