Aanvraag schoolzwemmen 2020

In 2019 is een grote renovatie van het dak en de gevel van het zwembad gepland. Het schoolzwemmen zal pas opnieuw doorgaan vanaf januari 2020.

De aanvraag gebeurt per klas. Geef telkens goed aan voor welke school de aanvraag geldt. Door de grote vraag zijn wij genoodzaakt om Liedekerkse scholen en scholen van de gemeentes Denderleeuw, Affligem en Ternat voorrang te verlenen. U krijgt de tijd tot en met 15 oktober om uw aanvragen binnen te leveren.
De voorrangsregel geldt niet meer, wanneer u de aanvraag later binnen levert. Dan geldt het principe voorrang van de eerste aanvraag!

Door het invullen van dit formulier verklaart u zich akkoord met het reglement van inwendige orde en houdt u zich aan volgende afspraken:

Een aanvraag voor meerdere banen kan slechts in aanmerking genomen worden indien er meer dan 20 leerlingen in een klas zitten.
Het instructiebad kan enkel volledig gebruikt worden vanaf meer dan 15 leerlingen of als er geen andere bezetting is op dat moment.
Indien een klas tweewekelijks komt zwemmen, moet men kiezen tussen even of oneven weken. Hier wordt niet van afgeweken.

ter info:  Schoolvakanties tellen mee, mogelijk wisselt het zwemrégime dus voor uw klas na een vakantie, hou hier rekening mee!

De omkleedcabines zijn toegankelijk tot en met het 2de leerjaar, vanaf het derde leerjaar dient men de individuele cabines te gebruiken.
De toezichthoudende leerkracht zorgt ervoor dat er begeleiding is in de kleedcabines en de droge gang.
Door de grote bezetting vragen wij u de kleedkamers zo kort mogelijk bezet te houden. Dit kan betekenen dat uw leerlingen hun zwemgerief in de lockers moeten opbergen terwijl zij aan het zwemmen zijn zodat andere klasgroepen zich kunnen omkleden in de cabines.
Gelieve de instructies van het personeel op te volgen.
Zorg er steeds voor dat u een geldige toegangspas mee heeft, de toegang is slechts mogelijk een kwartier voor en na uw reservering.
De leerkracht zwemmen haalt persoonlijk zijn zwemgroep op en geeft telkens het aantal zwemmers door aan de toezichthoudende redders. Hij is ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de zwemgroep in de natte doorgang en de doorloopdouches.

indien meerdere klasgroepen tegelijk komen zwemmen, kiest u de jongste groep die erbij is.
totaal leerlingenaantal. Voor meerdere klassen geldt maximaal 35 leerlingen per aanvraag
maximaal 2 klassen of 35 leerlingen per aanvraag
geef aan of u elke week of om de 2 weken wilt komen zwemmen.
indien u wekelijks komt zwemmen duidt u aan: "niet van toepassing"
wanneer start de eerste zwemles voor deze klas(sen)?
minuten
Na het verstrijken van uw zwemtijd krijgt u nog een kwartier omkleedtijd.
:
Dit is het tijdstip waarop u effectief start met de les in het bad. De omkleedtijd rekent u hier niet bij.