Aanvraag schoolzwemmen

 

 

indien meerdere klasgroepen tegelijk komen zwemmen, kiest u de jongste groep die erbij is.
totaal leerlingenaantal. Voor meerdere klassen geldt maximaal 35 leerlingen per aanvraag
maximaal 2 klassen of 35 leerlingen per aanvraag
geef aan of u elke week of om de 2 weken wilt komen zwemmen.
indien u wekelijks komt zwemmen duidt u aan: "niet van toepassing"
wanneer start de eerste zwemles voor deze klas(sen)?
:
dit is niet de effectieve zwemtijd, maar het moment waarop u binnenkomt met de klas in het zwembad. De omkleedtijd zit hierin begrepen.
minuten
Na het verstrijken van uw zwemtijd krijgt u nog een kwartier omkleedtijd.