Aanvraag gebruik zwembad buiten openingsuren

Door dit formulier in te vullen kan u het zwembad buiten de openingsuren reserveren. Het tarief is 45 euro/ uur (enkel het volledige zwembad kan afgehuurd worden). Door te reserveren aanvaardt u het gebruiksreglement. 

Hoe ga je te werk?

1) Bepaal de begin- en einddatum van je reservatie. Als het om een éénmalige activiteit gaat, vul je dezelfde datum in. Kruis je voorkeursdagen en tijdstippen aan voor de verschillende blokken die  je wil reserveren.

2) vermeld of je wekelijks , 2-wekelijks of in een andere frequentie gebruik maakt van het zwembad. Varieert deze frequentie per gebruik, vul dan een tweede aanvraagformulier in

3) voeg een vernieuwde gebruiksovereenkomst met Farys toe (ondertekend)

4) Laad een kopie op van het Hoger Redder diploma van de verantwoordelijke redder die de veiligheid van de gebruikers garandeert tijdens gebruik van het zwembad.

Na goedkeuring van de aanvraag zullen wij de reservatiebevestigingen versturen ten laatste 10 dagen na uw aanvraag. Probeer in de mate van het mogelijke jullie vaste trainingsvoorkeuren al zo veel mogelijk door te geven. Indien er moeilijkheden zijn in verband met aangevraagde uren neemt de sportdienst zelf contact op met de aanvrager om eventueel een alternatief voor te stellen. 

Voor meer info of vragen kan je terecht bij de sportdienst: sport@liedekerke.be of 053 64 55 93

 
1 Begin 2 Overzicht van uw ingevuld formulier 3 Voltooid
upload hier de vernieuwde gebruiksovereenkomst met Farys
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
upload hier het reddersdiploma en bijscholingsattest
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd pdf doc docx.
:
uur
:
uur
:
uur
:
uur
:
uur
:
uur
:
uur