Vrijetijdskompas

Print

Wat

Met Vrijetijdskompas kan je goedkoper deelnemen aan cultuur-, jeugd-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. Je ontvangt Vrijetijdskompas per gezin per post aan het einde van het schooljaar (mei – juni).

Voorbeeld Vrijetijdskompas

Voorwaarden

  • OF je woont in de gemeente én je gezinsinkomen ligt lager dan het vastgelegde grensbedrag

  • OF je hebt een geldige EDC

Procedure

Denkt u dat u recht hebt op Vrijetijdskompas, maar hebt u er geen ontvangen? Dan kan u een aanvraag doen via het Sociaal Huis. De aanvraag gebeurt via een aanvraagformulier. U kan dit aanvraagformulier verkrijgen op het OCMW of u kan het hier invullen.

Wat is EDC?

EDC staat voor “European Disability Card”.

De European Disability Card (EDC) bewijst dat iemand een handicap heeft en bevordert de toegang tot cultuur, sport, vrijetijdsbesteding, maar ook tot openbaar vervoer en hulpverlening.

De EDC is bedoeld als hulpmiddel voor noodsituaties. Hulpverleners allerhande herkennen de EDC-kaart en houden rekening met iemands beperking. Via deze kaart kunnen personen met een niet-zichtbare handicap hun beperking makkelijker aantonen bij bv. politie, brandweer, medici…

In 2023 zal de EDC kunnen gebruikt worden in alle Europese lidstaten.

Meer informatie over EDC: https://eudisabilitycard.be/nl

Wie komt in aanmerking voor de EDC?

Iedereen met een handicap erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan de kaart aanvragen via www.mijnvaph.be of via het provinciaal kantoor van het VAPH.

Bruikbaarheid van de EDC

Deze kaart wordt momenteel erkend in 8 Europese landen en zal de komende jaren verder uitbreiden. Het is dus zeker zinvol om deze kaart aan te vragen.

Aanbod 2022-2023

Hier vindt u het aanbod voor het jaar 2022-2023.