Ik steun mijn goede doel

Print
Het lokaal bestuur van Liedekerke zet mee de schouders onder Ik steun mijn goede doel, een online platform van Give a Day, een  coöperatieve vennootschap met Sociaal Oogmerk .
Dit initiatief is een platform voor:
 • burgers die een goed doel financieel willen ondersteunen met een donatie
 • verenigingen, organisaties en burgers die met de opbrengst van een door hen op touw gezette actie een goed doel (financieel) willen ondersteunen
 • goede doelen van verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar fondsen en vrijwilligers
 
Met een brede communicatie naar de inwoners van Ik steun mijn goede doel  wil het bestuur verenigingen en organisaties één voor één de kans geven om:
 • met een actie een goed doel te steunen en/of,
 • zelf fondsen te werven voor de realisatie van een goed doel
Ik steun mijn goede doel werd opgestart om deze bewogen tijden te verzachten en het breder publiek te activeren om verenigingen en goede doelen te steunen via een zelf te kiezen coronaproof inzamelactie of rechtstreekse donatie. In dat opzicht nemen ze de fakkel over van de Warmste Week.

 

Hoe kan mijn vereniging deelnemen?

 1. om zelf fondsen te kunnen werven moet een vereniging op https://www.iksteunmijngoededoel.be/start/ een fundraising pagina aanmaken
  • na goedkeuring van de pagina door Give a Day wordt deze pagina online geplaatst op Ik steun mijn goede doel en
   1. kunnen burgers een donatie voor het goede doel van jouw vereniging doen
   2. kunnen burgers en verenigingen acties aanmelden waarvan de opbrengsten aan het goede doel van jouw vereniging zullen bezorgd worden
 2. om als vereniging fondsen in te zamelen voor een goed doel van een andere vereniging kan jouw vereniging een actie aanmelden bij een goed doel 

Inspiratie nodig? Neem eens een kijkje bij de verenigingen die het platform reeds gebruiken om fondsen te werven en/of acties doen om geld voor een goed doel in te zamelen. Of bekijk de Webinar op het YouTube-kanaal van Give a Day.

Promotie voor Ik steun mijn goede doel

Op maandag 14 december 2020 zal het bestuur via zijn mediakanalen (#1770, Facebook, website, Hoplr, ...) een eerste oproep doen om naar Ik steun mijn goede doel te surfen en individueel te doneren of samen een actie op te zetten.

De Liedekerkse verenigingen/organisaties die fondsen zoeken (via donaties, eigen acties en/of acties van derden) en de Liedekerkse verenigingen/organisaties die met de opbrengst van hun actie een goed doel van een andere vereniging/organisatie  steunen, worden extra in de kijker gezet.

Meld je na 14 december 2020 aan, geen probleem. Hou ons op de hoogte van jullie actie en we delen deze op maat.

Verder brengen we in de loop van 2021 alle Liedekerkse  fondsenzoekers en acties regelmatig onder de aandacht.

We dagen alle inwoners en verenigingen uit om hier aan deel te nemen. Zo bouwen we gezamenlijk verder aan een solidaire gemeente.

En hopelijk kunnen we jullie zo ook een extra steuntje in de rug geven!

Meer info

uit@liedekerke.be |  | 053 64 55 90 | Vrijetijdshuis