Subsidies | Ondersteuning

Print

Logistieke steun

Materialen voor jouw activiteit/evenement

Verenigingen en inwoners van Liedekerke kunnen rekenen op logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur bij het opzetten van evenementen of activiteiten. Vraag uw materiaal hier minimaal 3 weken op voorhand aan. Indien u een evenement organiseert hoeft u dit formulier niet in te vullen, maar vult u rechtstreeks het evenementenloket in.

Materiaallijst raadplegen | Voorwaarden en tarieven raadplegen | Materiaal reserveren

Afvalbeheer op jouw evenement

Voor afvalbeheer op jouw evenement kan je terecht bij de Intercommunale ILvA. Een ILvA-afvaleilandje laat correct inzamelen en sorteren toe op je evenement en is laagdrempelig in gebruik en kostprijs. Een ILvA-afvaleilandje bestaat uit 2 containers van 240 liter: een blauwe voor PMD en zwarte voor restfractie.

Er worden blauwe zakken voor PMD en zwarte zakken voor restfractie bij de afvaleilandjes mee geleverd. Aan beide containers zijn beugels bevestigd om een beachvlag in te plaatsen. Huurprijs voor één eilandje (2 containers) is slechts 6 euro en er wordt 6 euro per extra gebruikte restfractiezak aangerekend. De levering van blauwe zakken en de verwerking van extra PMD is gratis. Vraag één of meerdere eilandjes ten laatste 3 weken voor je evenement aan via afvaleilandjes@ilva.be.

Meer info over ILvA-afvaleilandjes

Evenementen organiseren

Verenigingen of inwoners die een activiteit wensen te organiseren moeten verplicht een aanvraag invullen via het evenementenloket. De aanvraag gebeurt bij voorkeur 3 maanden vooraf via het Evenementenloket.

Subsidies sportverenigingen

Sportclubs kunnen hier een aanvraag invullen voor werkingssubsidies voor het voorbije werkingsjaar. De deadline voor indienen is 15 oktober.

Komt u in aanmerking en wat zijn de voorwaarden? 

De verenigingen worden gecontacteerd en ontvangen het in te vullen formulieren elk jaar in september.

Subsidies jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen uit Liedekerke kunnen jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen. De deadline om in te dienen is 30 oktober.

Subsidievoorwaarden raadplegen | Subsidie aanvragen

Subsidies socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen uit Liedekerke kunnen jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen. De deadline voor aanvragen is 1 oktober.

Subsidievoorwaarden raadplegen | Subsidie aanvragen

Projectsubsidies

Iedereen die een evenement of project wil organiseren dat bijdraagt tot gemeenschapsvorming en focust op bepaalde thema's zoals toegankelijkheid of duurzaamheid, integratie,... op het grondgebied van de gemeente  kan aanspraak maken op een projectsubsidie. 

Subsidievoorwaarden raadplegen | Subsidie aanvragen

Feestcheque voor organisatie van wijk- of straatfeesten

Organiseer je een feest met jouw buren, wijk of straat? En is iedereen uit jouw buurt welkom? Fijn! Gemeente Liedekerke ondersteunt de buurt- en wijkcomités met een feestcheque van 170 euro. 

Hoe aanvragen?

Ter verantwoording bezorg je na het feest een kopietje van de uitgaven (facturen en/of kasticketten) aan cluster vrije tijd via uit@liedekerke.be. De bewijsstukken verantwoorden een uitgave van minimum 170 euro.

Trofeeën of medailles

Iedereen die een officiële sportmanifestatie of -wedstrijd organiseert op het grondgebied van de gemeente kan aanspraak maken op een beperkte hoeveelheid medailles of trofeeën voor de prijsuitreiking.

Trofee aanvragen 

Terugbetaling cursus (hoofd)animator in het jeugdwerk

Wie een cursus volgt als (hoofd)animator in het jeugdwerk kan aanspraak maken op terugbetaling van een deel van het cursusgeld.

Terugbetalingsvoorwaarden raadplegen | Terugbetaling aanvragen