Aanvraag evenement

Voor evenementen met  een openbaar karakter moet u bij het indienen van de aanvraag 1 document opladen: 
  • het circulatie- en grondplan 

De minimumtermijn om een aanvraag te doen is 3 maanden voor aanvang van het evenement. Voor evenementen op privé-domein bedraagt de termijn minimaal 4 weken. Het college van burgemeester en schepenen kent de vergunningen en goedkeuringen toe. De behandeltermijn van uw aanvraag bedraagt 2 à 3 weken. Bent u te laat met uw aanvraag of hebt u vragen/opmerkingen? Mail naar evenement@liedekerke.be

Via het loket kan u toelatingen aanvragen voor:
  • allerlei wegvergunningen: bv. parkeerverbod of verkeersvrij maken van openbare weg in functie van uw evenement
  • vergunning voor geluids- of muziekproductie < 85 Db, zowel binnen als buiten (ook geldig voor gelegenheden op privé-domein)
  • toelatingen voor doortocht of bepijling van wandel- of fietstochten
  • inname van openbaar domein (bv. parking gemeentehuis, Pastoriepark, parking sporthal ...)
  • standplaats circusvoorstellingen
  • aanvragen voor het organiseren van fuiven in jeugdcentrum BOKAAL (max. 1 per maand)
  • organisatie van sportmanifestaties of -wedstrijden op de openbare weg op een afgesloten parcours
  • een vergunning voor het schenken van sterke dranken
  • toelating voor het ontsteken van vuurwerk in open lucht