Evenement organiseren

Sedert 1 juli 2020 is de evenementenmatrix, of liever het COVID Event Risk Model, online beschikbaar. Via de website www.covideventriskmodel.be kunnen organisatoren van evenementen een COVID Event Scan uitvoeren.

Voor alle aanvragen voor een evenement met een openbaar karakter moet het resultaat van de scan VERPLICHT bij de aanvraag worden gevoegd. Hou ook rekening met de laatst geldende wettelijke capaciteitslimiet: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Het COVID Event Risk Model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee alle event professionals, zowel uit de publieke als de (non-)profitsector, kunnen nagaan hoe COVID-veilig hun evenement is. 

De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een evenement kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dit risico wordt weergegeven met behulp van een veiligheidslabel: rood, oranje of groen. Het protocol vraagt ook dat je voor elk event een corona-draaiboek opmaakt. Een voorbeeld van zo’n draaiboek kan je hier downloaden.

Evenementen of activiteiten met een groene kleurcode krijgen toelating van de gemeente, op voorwaarde dat ook alle andere voorwaarden vervuld zijn zoals bv. verkeersmaatregelen, geluidsnormen, veiligheid … Een groen label betekent dus niet automatisch dat je evenement goedgekeurd is door de gemeente!
Bij een oranje veiligheidslabel moet je als organisator nog extra maatregelen nemen om een toelating te bekomen. Geef in je aanvraagformulier duidelijk aan, welke bijkomende maatregelen je nog zou nemen, zodat de gemeente duidelijk kan inschatten of de activiteit veilig kan worden georganiseerd.
Bij een rood eindresultaat mag het evenement niet plaatsvinden. In dit geval heeft het geen zin om nog een aanvraag in te dienen bij de gemeente.
Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de online tool correct in te vullen. Bij controles tijdens het evenement zelf kan de politie het document altijd opvragen én controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Voor private familiefeesten moet je deze scan niet uitvoeren.
Jouw evenement dient wel te voldoen aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad: