Erfgoed

Print

Gemeentebestuur Liedekerke ontwikkelt een beleid rond lokaal cultureel erfgoed en zet lokaal Liedekerks erfgoed regelmatig in de kijker. Hiervoor werkt het nauw samen met deze partners:

Het Liedekerks Heemkundig Genootschap

Liedekerke heeft een actieve lokale erfgoedvereniging. Het Liedekerks Heemkundig Genootschap inventariseert, archiveert, verzamelt, vertelt, exposeert en publiceert historische Liedekerke verhalen, objecten, foto’s, ... Hun lokaal archief is toegankelijk voor het publiek:
  • elke tweede donderdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur
  • elke laatste zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur

Meer infowebsite Liedekerks Heemkundig Genootschap | Facebook-pagina

 

De Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei (Cultureel Erfgoed Convenant)

De erfgoedcel is de spil voor de werking rond cultureel erfgoed in de streek. Cultureel erfgoed is de verzameling van tastbare bronnen (bijvoorbeeld foto’s, documenten, objecten), maar ook van niet-tastbaar erfgoed (gesproken dialect, tradities, etc.) uit onze streek. Dit noemen we roerend en immaterieel erfgoed. De erfgoedcel helpt gemeentebesturen en verenigingen om hun erfgoed te verzamelen en te beheren, het te onderzoeken en de mensen er uit de streek mee aan de slag te laten gaan.

Meer info: website Erfgoed Pajottenland & Zennevallei