Cultuur & vrijetijdsraad

Print

De cultuurraad heeft als opdracht een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente te bevorderen:

  • adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het gemeentelijk cultuurbeleid
  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en inwoners die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
  • onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in de gemeente;
  • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding;
  • deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving

De Liedekerkse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van de Liedekerkse verenigingen.

 

Raad van bestuur

Schepen van cultuur
Hans Eylenbosch
hans.eylenbosch@liedekerke.be

Voorzitter
Chris Lockefeer
chris.lockefeer@bankvanbreda.be

Ondervoorzitter
Chris Tas
chris.tas61@yahoo.com

Secretaris
Marie-Anne Straetmans
mastraet@vub.ac.be

Schatbewaarder
Johan Temmerman
johan.a.temmerman@gmail.com

Erik De Backer
erik.debacker1@telenet.be

Paul De Bisschop
paul.debisschop@telenet.be

Erwin De Brabanter
erwin.debrabanter@ikso.be

Vera Timmermans
vera_timmermans@hotmail.com

Paul Smet
paulsmet@hotmail.be

Maria Wilken-Keeve
mawike8@gmail.com

Coördinator cultuur
Leen De Winter
leen.dewinter@liedekerke.be

 

Algemene vergadering

Vlaamse Kring Liedekerke   
CD&V Jongeren
De Plesj Rockt
Curieus Liedekerke
Natuurpunt Liedekerke
Viva-SVV
Gregoriaans koor Gaudeamus
Liberale Vrouwen
Kultuurkring Verenigd Liedekerke 
Pajot Swing Jazzband
SP.A Gepensioneerden
SP.A
KWB Liedekerke
FSMB Liedekerke
VLD Liedekerke
Kantclub De Snufdooze
OKRA centrum en Ter Muilen Liedekerke   
Rode Kruis Affligem-Liedekerke
Jongsocialisten
Pasar
Vlaamse Wijnmakersgilde 
KAV Ter Muilen
Mannen- en vrouwenkoor
Gemeentelijke academie voor beeldende kunst
ACW Liedekerke
Tinga Tinga
Gemengd koor ter Muilen
Liedekerks Heemkundig genootschap
Chiro Kreatien
Gepensioneerden Vrije Sociale Werken
CM Ziekenzorg
Oudercomité Basisschool Knipoog
CD&V
Neos
Academie voor muziek & woord
Wereldwinkel
Toneelkring De Motoen
Comista 
De Valier
CM Bestuur
KVG Liedekerke
Toneelkring De Waag
Parochieploeg Sint-Niklaas