Cultuur- en vrijetijdsraad

Print
De cultuurraad heeft als opdracht een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente te bevorderen:
  • adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het gemeentelijk cultuurbeleid
  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en inwoners die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
  • onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in de gemeente;
  • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding;
  • deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving

De Liedekerkse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van de Liedekerkse verenigingen en onafhankelijke (cultuur)experten.

Denkgroep seizoensaanbod cultuur en bib 2020-2021