De bib sluit van 14 februari tot 17 februari 2022

Wij sluiten even de deuren om over te schakelen naar een nieuwe bibliotheeksoftware. Op 18 februari ben je opnieuw welkom in de bib en kunnen wij jou nóg beter van dienst zijn. Wie in deze periode boeken of ander materiaal terug moet inleveren, mag deze wat langer houden. We verlengen de inlevertermijn, zodat je geen telaatgeld moet betalen.

De bib schakelt over naar een nieuwe bibliotheeksoftware Wise. Het heeft heel wat voeten in de aarde om alle gegevens uit de oude software over te zetten naar de nieuwe software. Bovendien moeten wij de nieuwe software nog een beetje in de vingers krijgen. Daarom sluit de bib enkele dagen. Op 18 februari gaan we opnieuw open.