Update coronavirus

De meest recente info over het coronavirus, is te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.

Ken je mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar wel graag op de hoogte blijven van de heersende maatregelen in België? Zij kunnen terecht op deze website voor meertalige informatie.

Vous ne maîtrisez pas le néerlandais, mais vous souhaitez rester au courant des mesures en vigueur en Belgique ? Visitez ce site pour des informations en plusieurs langues.

You don't speak Dutch, but you would like to keep up with the measures in application in Belgium? Visit this website for information in several languages.

Update coronavirus - 24 mei 2022

Gemeentelijke maatregelen

Het is van het allergrootste belang dat iedereen de gekende voorzorgsmaatregelen naleeft en niet wacht tot iemand in zijn naaste omgeving besmet is alvorens de maatregelen na te leven! Veel besmettingen gebeuren in familiale kring. Hou de bubbel daarom zo klein mogelijk.

Wij vragen ook met aandrang om mee te werken aan het contactonderzoek. Alleen op deze manier kunnen wij het virus een halt toeroepen!

- Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (op vrijdag enkel van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van afspraken. Het dragen van een mondmasker in het gemeentehuis of Sociaal Huis is verplicht.

- De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft op haar website richtlijnen over de coronacrisis per sector en thema gebundeld. 

- De wekelijkse markt op zaterdag blijft geopend, maar in aangepaste vorm en volgens de maatregelen van de overheid.

- Via het thuisloket is het mogelijk premies, subsidies en toelagen, uittreksels en attesten op te vragen, aangiftes te doen, vergunningen en evenementen aan te vragen, … Hiervoor zijn verplaatsingen naar het gemeentehuis dus niet nodig.

- De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat het dragen van een neus-mondbescherming sinds 4 mei verplicht is in het openbaar vervoer voor al wie ouder is dan 12 jaar.

- Een overzicht van de acties die de gemeente reeds ondernomen heeft:

Vlaamse en federale maatregelen

- Alle informatie over de huidige maatregelen van de Federale Regering en het meest recente nieuws vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid

Afschaffing mondmaskerplicht in openbaar vervoer en reisregels vanaf 23 mei

 De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité beslist op 20 mei 2022. Als gevolg daarvan verdwijnt vanaf maandag 23 mei de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form voor de meeste reizen.

Het Overlegcomité stelt vast dat de besmettingen en het aantal nieuwe hospitalisaties een dalende trend volgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft constant lager dan 1, wat wijst op een duidelijk zwakkere viruscirculatie. Ook het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen schommelt al geruime tijd rond de 100 en blijft daarmee ver onder de drempel van 300.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht vervalt overal behalve in ziekenhuizen, in medische kabinetten (bij de dokter) en in apotheken. Men moet dus niet langer een mondmasker dragen in het openbaar vervoer.

Wel blijft het mondmasker aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist. Ook het goed ventileren van binnenruimtes blijft sterk aangeraden omdat het een sterk wapen is tegen virusoverdracht en in het algemeen goed is voor ons welzijn, onze gezondheid en productiviteit.

Reizen

Het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de Europese Unie wordt opgeheven. Ook vervalt de verplichting tot het testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van:

 • het Passenger Locator Form
 • een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat

Dit geldt echter niet voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant (Variant of Concern). Voor hen blijven de huidige regels van toepassing.

Crisisbeheer (‘pandemic preparedness’) 

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie is er een duidelijke versterking gekomen van de verdedigingslinies, onder meer inzake testing, contact tracing, vaccinatie, ventilatie, capaciteit in de gezondheidszorg, pandemische surveillantie (inclusief genoom-sequencing) en mentaal welzijn. Het comité wil deze verdediging duurzaam verankeren en vraagt hiervoor advies aan het COVID Focal Point dat hiervoor nauw zal samenwerken met de deelstaten.

Het IMC Volksgezondheid zal onderzoeken of en hoe een extra boosterprik voor een betere bescherming tegen een eventuele nieuwe golf kan zorgen.

De minister van Volksgezondheid  zal de epidemiologische meerwaarde van het Coronacertificaat en zijn plaats in de barometer verder onderzoeken. 

- Om burgers en ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen, heeft de Vlaamse overheid in haar bevoegdheidsdomeinen verschillende maatregelen genomen. Hier vindt u een overzicht van de coronamaatregelen Vlaamse overheid per thema.

 

- Op deze pagina vindt u een overzicht van alle communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid over de maatregelen van de Vlaamse overheid om verspreiding coronavirus tegen te gaan.

Ministeriële besluiten

- Het oplaadpunt voor budgetmeters in het OCMW is op afspraak bereikbaar. Op die manier zijn kwetsbare mensen beschermd tegen energieafsluiting. Er is dus geen reden om ongerust te zijn over de mogelijkheden om budgetmeters op te laden. Lees hier het persbericht over de oplaadpunten voor budgetmeters.

- Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.
 

- Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend: bel gratis naar 0800 12 018 (elke werkdag van 8 uur tot 20 uur).

- De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.
Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.
Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

- Je kan terecht met alle afvalfracties waar je voordien mee naar het recyclagepark kon, behalve asbest (enkel nog op reservatie). Als gevolg van de corona-maatregelen mag je momenteel geen hechtgebonden asbest naar het recyclagepark brengen.  

Zorg dragen

- Het zijn vreemde tijden, en allemaal proberen we er op onze manier doorheen te komen. Daarom is het belangrijk dat je ook kan praten over gevoelens, gedachten en gedragingen die anders, vreemd aanvoelen. Voel je je eenzaam? Zorgt de hoeveelheid aan tegenstrijdige informatie voor stress? Heb je nood aan een luisterend oor? Is het moeilijk om met je angst, schuldgevoel, hopeloosheid, … om te gaan? Daarom biedt het CGG psychologische ondersteuning voor zorgverleners actief in woonzorgcentra en Bijzondere Jeugdzorg en zorgverleners die werken op zelfstandige basis.

Zit je met één of meerdere van die vragen, dan kan je contact opnemen met ons team van hulpverleners. Wij zullen er telefonisch voor jou zijn, voor een korte babbel, als gesprekspartner om even bij te ventileren. Samen met jou gaan we op zoek hoe deze periode draaglijker kan worden gehouden. Onze hulpverlening is gratis.

Wij kunnen geen praktische ondersteuning bieden zoals vragen beantwoorden omtrent een werkloosheidsuitkering of om te bemiddelen tussen jou en jouw werkgever. Wel geven we tips hoe je met de huidige situatie kan omgaan en zullen we samen zoeken naar jouw nood en mogelijke oplossingen samen bedenken.

We organiseren 3 keer per week een telefoonpermanentie op volgende momenten (*); een beeldbelgesprek behoort ook tot de mogelijkheden: op maandag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 09.00 tot 12.30 uur en op vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.
Je kan ons bereiken op 055 23 26 11.

* Ons aanbod geldt zolang de verstrengde coronamaatregelen van toepassing zijn. Graag verwijzen we jullie naar de website www.zov.be waar de tijdsduur vermeld zal staan. We houden vinger aan de pols i.f.v. afstemming vraag-aanbod en sturen bij waar nodig en mogelijk.

- BEN JIJ EEN VOLWASSENE bij wie de spanningen thuis extra hoog oplopen?
BEN JIJ EEN KIND OF JONGERE en heb je ’t gevoel dat het thuis echt niet meer gaat?
BEN JIJ EEN BUURMAN, VRIEND OF KENNIS die zich zorgen maakt, graag wil helpen maar niet goed weet hoe?
SPREEK EROVER! Met iemand uit je omgeving over je zorgen spreken is vaak een eerste belangrijke stap naar hulp.

Er zijn ook diensten die, ook tijdens de Corona-crisis, je verder kunnen helpen. Je kan er terecht met je verhaal, je bezorgdheden en vragen. Samen met jou zullen deze diensten zoeken naar manieren om iets te veranderen aan de situatie waar jij je zorgen om maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De boodschappenlijn van Samana, in samenwerking met Colruyt, blijft ook bereikbaar tijdens de coronacrisis.

Mensen die zelf niet meer naar de winkel kunnen, kunnen naar het gratis nummer 0800 95 001 bellen op werkdagen van 10 tot 12 uur. De operatoren noteren hun boodschappenlijstje en bekijken wie er uit de buurt deze boodschappen kan meenemen.

Zowel het telefoongesprek als de levering is gratis, omdat het gebeurt door mensen uit de buurt die hiervoor zo weinig mogelijk rond moeten rijden. Je hoeft geen CM-lid te zijn om gebruik te maken van de dienst, de Samana Boodschappenlijn is er voor iedereen!

Alle info over het project vind je hier: www.samana.be/boodschappenlijn

- Indien u nood hebt aan bepaalde goederen om te helpen in de strijd tegen COVID-19 kan u met dit formulier als gezondheidszorgbeoefenaar of als bedrijf informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen (geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur,…)

- Heb je zorg nodig, ken je iemand die zorg nodig heeft of maak je je zorgen om iemand? Contacteer ons op het telefoonnummer 1770 of via 1770@liedekerke.be. Wij proberen je verder te helpen of nemen contact op met de persoon in kwestie!

We zijn bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag enkel van 08.30 tot 12.00 uur.

- Het gemeentepersoneel van verschillende diensten belt 80-plussers op om na te gaan hoe het gaat en of zij iets kunnen doen voor hen. Bekijk hier het filmpje van RingTV.

- Wil je je aanmelden als vrijwilliger of ben je zelf op zoek naar hulp? Meld je aan op helpper.be/corona

Volgende taken mag je als vrijwilliger uitvoeren, op voorwaarde dat je dit alleen doet:

 • Boodschappen doen
 • Huisdier uitlaten
 • Telefonisch hulp bieden voor een gezellige babbel of om leerlingen te begeleiden
 • Zorg verlenen (mits het strikt opvolgen van de hygiënevoorschriften)
 • Zorgpersoneel ondersteunen door bijvoorbeeld mondmaskers te maken

Alles wat buiten deze taken valt, wordt niet als noodzakelijk gezien en zijn bijgevolg niet toegelaten om uit te voeren als vrijwilliger.

- Heb ik een mondmasker nodig?

Mondmaskers bieden bescherming voor twee groepen personen: de patiënt en de zorgverlener (en andere personen die patiënten verzorgen). Het is belangrijk dat maskers voorbehouden blijven voor deze twee groepen. Als u gezond bent, heeft het geen zin om een masker te dragen op straat of tijdens op uw werk. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste om uzelf en anderen te beschermen.

Er zijn verschillende soorten maskers:

- Chirurgische maskers

Deze worden gebruikt door:

 • Zorgverleners en verzorgend personeel in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of in de thuisverpleegkunde.
 • Zorgpersoneel dat zelf milde symptomen heeft van een luchtweginfectie maar zonder koorts.
 • Zorgpersoneel dat mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten behandelt of vervoert.
 • Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 om zo hun omgeving te beschermen.

- FFP2 / FFP3 maskers

Deze worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19. Deze maskers moeten onmiddellijk weggeworpen worden na behandeling van de patiënt.

- Zelfgemaakte mondmaskers

Zelfgemaakte stoffen maskers zijn geen medische maskers en bieden niet dezelfde bescherming als chirurgische maskers.

Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 en thuis in zelfisolatie verblijven, kunnen deze zelfgemaakte maskers gebruiken als ze geen chirurgische maskers in huis hebben. Een zelfgemaakt masker dragen, geeft een beperkte bescherming aan hun huisgenoten en de personen die hen verzorgen. Belangrijk is dat deze zelfgemaakte maskers dagelijks op 60° gewassen worden.

Sporten en bewegen

Update 19 november 2021 – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 20 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 17 november 2021, gevat in het koninklijk besluit van 19 november 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

- Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker:

- Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.

- Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers ...

Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:

- Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)

- Om iets te eten of te drinken.

- Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

- Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Houd wel altijd voldoende afstand en houd rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.

Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:

Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.

Enkel met een Covid Safe Ticket voor iedere bezoeker kan je nog een massa-evenement organiseren als:

- je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 50 indoor of 100 outdoor)

- je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen

- het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen.

Ook voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.

Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be

Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Openbare ruimten en openbaar vervoer

Belangrijke richtlijnen voor bos- en natuurgebieden (Liedekerke Bos) ingevolge het coronavirus:

- Wandelen in het bos is gezond. Kom nu echter enkel in gezinsverband wandelen of alleen. Vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.

- Hou minimaal 2 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren. Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat je de afstandsregels niet strikt kan naleven, doe je er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken. Ga bij voorkeur zo dicht mogelijk bij je huis buiten.

- Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.

- Gelieve je niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

- We willen je er ook aan herinneren dat honden steeds aan de leiband moeten.

De boswachters en natuurinspecteurs hebben de opdracht gekregen om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden, strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen. Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur.

Vind hier alle richtlijnen omtrent corona van het Agentschap Natuur en Bos.

Tips

- Hygiëneadvies voor thuisquarantaine

- Het gemeentebestuur doet een warme oproep om auto’s zoveel mogelijk op de oprit of in de garage te plaatsen zodat de parkeerplaatsen op straat vrij blijven voor afvalophaling, dokters, verplegers, kinesisten, …

- Het gemeentebestuur doet ook een warme oproep naar solidariteit en vraagt hierbij om zorg te dragen voor elkaar. Probeer ook zoveel mogelijk rekening te houden met volgende tips:

- Was je handen regelmatig met zeep

- Hou afstand van mensen

- Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog

- Blijf thuis als je ziek bent

- Vermijd zoveel mogelijk cash geld. Reeds verschillende zaken in Liedekerke maken gebruik van Payconiq als alternatief. Hoe u dit kunt gebruiken vindt u hier.

 

Contact

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
- Voor vragen over economie: 0800 120 33
- Voor vragen in verband met onderwijs: 02 553 27 46
- Contacteer als handelaar of bedrijfsleider met jouw vragen de specifieke hulplijn. WhatsApp of bel naar 0800 20 555