Tegeltuintjes

Print

Een tegeltuin, wat is het?

Een tegeltuin is een smalle strook groen tegen je gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo’n tegeltuin breng je kleur in een straat en maak je ze groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis. Voor klimplanten die je in de tegeltuin aanlegt, kan je een subsidie aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Er zijn een aantal regels waaraan je moet voldoen. Deze regels zijn er vooral om ervoor te zorgen dat voetgangers altijd vlot kunnen passeren. De voorwaarden gelden zowel wanneer je de plantput zelf aanlegt als door de stadsdiensten laat uitvoeren.

 

De strikte voorwaarden zijn:

  • de aanvraag geldt voor een gebouw met gevel aan de straatzijde.
  • de resterende vrije doorgang voor voetgangers moet minstens 1,2 m bedragen. Afhankelijk van de locatie, de plantkeuze en de densiteit van het aantal voetgangers, kan het College van Burgemeester en Schepenen afwijkingen toestaan.
  • enkel geschikte planten zonder doornen en twijgen worden toegelaten.
  • je bent steeds verantwoordelijk voor het onderhoud van je tegeltuin.
  • alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verkeersborden en huisnummers moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
  • de planten mogen enkel groeien op je eigen gevel.
  • de aanvraag gebeurt door de eigenaar of huurder van het gebouw. Indien de huurder de aanvraag verricht wordt een schriftelijke toestemming van de eigenaar toegevoegd.

Wat moet ik doen?

Een vergunning om een tegeltuin aan te leggen kan je aanvragen via dit formulier.

Hoeveel kost het?

De vergunning voor het zelf aanleggen van een tegeltuin wordt gratis afgeleverd.

De plantput wordt gratis aangelegd door de gemeente. Wij contacteren je om een datum te bepalen.

Na aanplant van de klimplant bezorg je een foto aan de milieudienst, nadien ontvang je een subsidie van 25 euro.

Wat moet ik nog weten?

- Reglement tegeltuintjes
- Folder klimplanten
 
Meer info en contact

milieu@liedekerke.be