Rentesubsidie

Print

Vanaf 2023 is het renteloos renovatiekrediet vervangen door de rentesubsidie. Afhankelijk van het vooropgestelde EPC-label zal je een korting (‘rentesubsidie’) krijgen van -2 %, -2,5 %, -3 % of -3,5 % op de marktrentevoet. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Je kan deze lening krijgen wanneer je een EPC-label E of F zal verbeteren naar EPC-label D, C, B of A. De rentesubsidie zal jaarlijks door het VEKA teruggestort worden naar de klant. Belangrijk is de rentesubsidielening samen en gelijktijdig met het hypothecair krediet aan te vragen.

Meer info over rentesubsidie.