Mijn VerbouwPremie voor dak

Print

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie dak:

  • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie
  • verwijderen van asbest
  • afbraak van van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen
  • plaatsen van een onderdak bij hellende daken en de waterdichte bedekking, vb. dakpannen, roofing, ...
  • behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
  • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen, de lichtkoepels en de lichtkoker
  • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen

Meer info over de Mijn VerbouwPremie voor dak.