Klachtenformulier

Met dit formulier kan u een klacht indienen over de dienstverlening (een door het lokaal bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie).
Opgelet: dit is niet hetzelfde als een melding.
Een klacht kan betrekking hebben op:
  • een foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling of prestatie
  • het niet nakomen van gemaakte afspraken

 

of, Identiteitsgegevens intikken

00.00.00-000.00
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt  conform het privacybeleid van de gemeente en het OCMW van Liedekerke.