Algemene steun COVID-19 - Aanvraag

Met dit formulier kunnen volwassenen (minimum 18 jaar) uit Liedekerke, die het financieel moeilijk hebben door COVID-19, financiële ondersteuning aanvragen.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf of jpg

Standaard
 • kopie van de factuur / prestatie waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd
 • bewijzen van alle inkomsten binnen het gezin van de aanvrager (loonfiches, uitkering mutualiteit, vakbond …) 
Indien van toepassing
 • bewijs van de maandelijkse huishuur / hypothecaire lening
 • bewijs faillissement of aanvraag faillissement 
 • kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van schuldbemiddelaar

   

of, Identiteitsgegevens intikken

Gegevens aanvrager

1770 Liedekerke

00.00.00-000.00
Leden van mijn huishouden: iedereen die samen met mij in dezelfde woning verblijft
Voornaam NaamRijksregisternummerMaandelijks inkomenVerwijder lijn
Toevoegen van documenten bij de aanvraag
Standaard
 • kopie van de factuur / prestatie waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd
 • bewijzen van alle inkomsten binnen het gezin van de aanvrager (loonfiches, uitkering mutualiteit, vakbond …) 
Indien van toepassing
 • bewijs van de maandelijkse huishuur / hypothecaire lening
 • bewijs faillissement of aanvraag faillissement
 • bewijs van het inkomensverlies bv. attest vakbond tijdelijke werkloosheid of C4
 • kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van schuldbemiddelaar
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt  conform het privacybeleid van de gemeente en het OCMW van Liedekerke.