Container of bouwwerf op de openbaar domein - Aangifte

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen op de openbare weg van:

  • bouwmaterialen
  • hijstoestellen
  • stellingen
  • andere voorwerpen ter gelegenheid van bouwwerken
  • een container

In sommige gevallen bent u een retributie verschuldigd voor dit tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg. Afhankelijk van de duur van de werken, vermeld in onderstaand reglement, ontvangt u na afloop een factuur.

Uw aanvraag wordt ter plaatse onderzocht door de wijkagent.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden. De vergunning kan uitsluitend verzonden worden naar de officiële verblijfplaats verbonden aan het ingegeven rijksregisternummer.

Indien er wijzigingen zijn aan de aanvraag, gelieve een mail te sturen naar mobiliteit@liedekerke.be.


of, Identiteitsgegevens intikken

1. Aanvrager
00.00.00-000.00
2. Inname van de openbare weg

1770 Liedekerke

Verhuis, bouwwerken, ...
:
:
3. Gegevens voor facturatie
123.456.789 (voorbeeld formaat ondernemingsnummer)

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.