Speelstraat aanvragen

Je kan niet zelf beslissen om jouw straat tot speelstraat te maken!

  • De aanvraag wordt 1 maand op voorhand ingediend.
  • De aanvraag wordt door de lokale politie onderzocht, waarna een advies wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen, ter goedkeuring. Verdere praktische afspraken worden gemaakt met de jeugddienst.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de hekken en de signalisatie.
  • Ouders blijven ook in de speelstraat verantwoordelijk voor hun kinderen. Schade (aan derden) kan niet op de gemeente verhaald worden.
  • Het gemeentebestuur sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af voor de meters/peters.

Door dit formulier in te vullen verklaart u zich akkoord met het reglement.

 
1 Begin 2 controleer uw gegevens 3 Voltooid
contactgegevens meters of peters
Naam en voornaam*Adres*Telefoon*
vul de straatnaam en het huisnummerbereik in als het slechts om een gedeelte gaat dat moet afgezet worden. Gaat het om de volledige straat vul dan enkel de straatnaam in.
Zijn er handelaars of winkels in de straat?
Naam winkel/bedrijfAdres winkel/bedrijftelefoonnummer winkel
upload hier de lijst met handtekeningen van de inwoners van de speelstraat
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.