Disclaimer

Juridische info en privacy

Juridische info

Het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke houder en verwerker zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de dienstverlening van het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke.

Gegevens bekijken, wijzigen of schrappen
Indien u gegevens wenst te laten  verbeteren of schrappen, kunt u e-mailen naar 1770@liedekerke.be.

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens
Het gemeentebestuur & OCMW Liedekerke verbinden zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.