Premie groendak - Aanvraag

Met dit formulier kan u een premie aanvragen voor de aanleg van een groendak.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf, jpg, doc of docx.

  • kadasterplan met kadastrale gegevens van de woning waar het groendak wordt geplaatst
  • kopie bouwvergunning (of kopie notarisakte indien zeer oud huis)

  • eventueel : situatieschets om volumes en oppervlaktes te verduidelijken (zie  3.1 van het formulier)
  • eventueel : schets om motivering te verduidelijken (zie 3.1 van het formulier)

of, Identiteitsgegevens intikken

1. Identificatiegegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
BE56 1234 5678 9876
2. Gegevens van de woning waar de installatie of voorziening wordt geplaatst
Straat, nummer, bus
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
3. Technische beschrijving van het groendak
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
3.1 Volumes en oppervlakten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
3.2 Resterende waterafvoer
3.3 Andere technische kenmerken
4. Verklaring

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.