Premie hemelwaterinstallatie - Aanvraag

Met dit formulier kan u een premie aanvragen voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie.

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf, jpg, doc of docx.

Verplichte bijlagen

  • situatieschets om volumes en oppervlaktes te verduidelijken
  • kopie bouwvergunning (of kopie notarisakte toevoegen indien zeer oud huis
  • document met kopieën van de facturen waaruit blijkt dat de materialen werden aangekocht en/of de installatie werd geplaatst
  • document met bewijs waaruit scheiding van de circuits blijkt zoals kopie van het attest van installateur en/of foto
  • bewijs waaruit blijkt dat de regenwaterkranen voorzien zijn van het opschrift “geen drinkwater”
  • kopie van document met technische kenmerken van de installatie

of, Identiteitsgegevens intikken

1. Identificatiegegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
BE56 1234 5678 9876
2. Gegevens van de woning waar de installatie of voorziening wordt geplaatst
Straat, nummer, bus
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
3. Technische beschrijving van de hemelwaterinstallatie
3.1 Volumes en oppervlakten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
3.2 Aansluitpunten
aantal per soort
3.3 Overloop
3.4 Andere technische kenmerken
4. Verplichte bijlagen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
5. Verklaring

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.