Subsidie Kleine Landschapselementen - Aanvraag

Met dit formulier kan u een subsidie aanvragen voor het aanleggen en onderhouden van Kleine LandschapsElementen. 

Om de aanvraag te kunnen afwerken hebt u een digitale kopie nodig van onderstaande documenten. Scan ze, voor u begint met het invullen van dit formulier, in en sla ze op in één van de volgende formaten : pdf, jpg, doc of docx

  • een scan van de bankkaart (met naam en rekeningnummer van de houder) waarop het subsidiebedrag kan overgeschreven worden

  • plan met situering van het perceel op schaal 1/10.000 of hoger met aanduiding van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is 
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar of gebruiksrecht (indien u geen eigenaar van het perceel bent)
  • kopie van de eerste pagina van de eigendomstitel (aankoopakte) met gegevens kopers en gegevens perceel (indien u eigenaar van het perceel bent)
Aanvraag subsidie voor aanplantingen
  • aanplantingsplan
  • huur‑ of onderhoudsovereenkomst (indien de aanplanting gebeurt door een erkende natuur‑ of milieuvereniging)
Aanvraag subsidie voor onderhoud van bestaand Klein LandschapsElement
  • situatieschets
  • huur‑ of onderhoudsovereenkomst (indien de aanplanting gebeurt door een erkende natuur‑ of milieuvereniging)
Aanvraag subsidie voor onderhoud of aanleg poelen
  • situatieschets met huidige toestand  en toestand die na werkzaamheden ontstaat (bovenaanzicht en dwarsdoorsnede, aanduiding van diepten, vorm, moeraszone indien van toepassing
  • huur‑ of onderhoudsovereenkomst (indien de aanplanting gebeurt door een erkende natuur‑ of milieuvereniging)

of, Identiteitsgegevens intikken

1. Gegevens van de aanvrager
00.00.00-000.00
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
2. Gegevens over het perceel of percelen waarop de aanvraag van toepassing is
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
3. Eigenaar
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
3. Gegevens van de eigenaar van het perceel :
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
4. Aard van de subsidieaanvraag
4.1 Aanvraag voor aanplantingssubsidie

van de aanplanting

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
4.2 Aanvraag voor onderhoudsubsidie
aantal jaar

van het bestaande Klein LandschapsElement

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
4.3 Aanvraag voor subsidie voor onderhoud of aanleg van poelen
jaar
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
5. Opmerkingen

Lees hier het privacybeleid van de gemeente en het ocmw van Liedekerke.