Premie buiten gebruik stellen stookolietanks

Print

Zowat 30% van de huishoudens gebruikte in 2011 stookolie voor verwarming, één van de meest vervuilende fossiele brandstoffen. De kosten bij een lek lopen ook vaak hoog op! Kies daarom voor een duurzamer alternatief en verwijder je stookolietank.
Het gemeentebestuur verleent een premie voor het verwijderen of buiten gebruik stellen (indien verwijderen onmogelijk!) van stookolietanks.
De premie bedraagt, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van de buitengebruikstelling:
– 200 euro voor het verwijderen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve.
– 70 euro voor het opvullen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve.
– 70 euro voor het verwijderen van een bovengrondse stookolietank of een stookolietank geplaatst in een kelder.

Bekijk alle voorwaarden in het reglement.

Vragen over deze premie? Contacteer de milieudienst (milieu@liedekerke.be)

Online aanvragen