Financiële steun kinderarmoede

Print

Wat

Het OCMW verleent aan gezinnen met kinderen een financiële tussenkomst. Deze tussenkomst is bedoeld voor de aankoop van luiers en verzorgingsproducten voor baby's.

Voorwaarden

Komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst, de personen die:

  1. hun woonplaats hebben op het grondgebied van Liedekerke en cliënt zijn bij het OCMW;
  2. kinderen jonger dan 3 jaar onder hun hoederecht hebben;
  3. en:
  • ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
  • ofwel zich in een situatie van armoede bevinden zoals blijkt uit een recent sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het OCMW.

Procedure

Het OCMW kent de financiële steun automatisch toe aan zijn actieve cliënten die voldoen aan de voorwaarden.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst bedraagt 70 euro per kwartaal per gerechtigd kind.

Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over beide ouders indien deze het gezamenlijk hoederecht hebben. In geval van betwisting over de verdeling wordt de financiële tussenkomst uitbetaald aan de ouder die de kinderbijslag ontvangt.