Zomersparen

Print

Wat

Het OCMW geeft inwoners van Liedekerke met een budgetmeter voor aardgas en financiële moeilijkheden een extra energietoelage tijdens de periode van 1 mei tot en met 30 september via de ‘zomerspaaractie’.

Voorwaarden

 • Zich inschrijven voor de actie in het Sociaal Huis, uiterlijk voor 1 september
 • Zich akkoord verklaren met een financieel en sociaal onderzoek, het reglement ‘zomersparen’ en het uitvoeren van een gratis energiescan
 • Financiële moeilijkheden hebben:
  • ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming;
  • ofwel een collectieve schuldenregeling hebben;
  • ofwel een laag inkomen hebben, wat betekent dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden lager is dan of gelijk aan 17.649,88 euro vermeerderd met 3.267,47 euro per persoon ten laste;
  • ofwel zich in een situatie van armoede bevinden zoals blijkt uit een recent sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het OCMW.

Procedure

U dient zich in te schrijven voor de actie in het Sociaal Huis, uiterlijk voor 1 september.

De maatschappelijk werker voert een financieel en sociaal onderzoek uit.

U komt regelmatig uw budgetmeterkaart opladen in de periode van 1 mei tot 30 september.

De maatschappelijke werker vraagt bij Eandis een lijst op met de opladingen die u heeft uitgevoerd tijdens de periode van 1 mei tot 30 september. Op basis hiervan wordt uw extra energietoelage berekend.

U krijgt een schriftelijk bericht met vermelding van het bedrag van uw extra energietoelage en een uitnodiging om dit bedrag te komen opladen.

De uitbetaling gebeurt onder de vorm van een toelage die rechtstreeks op de budgetmeter komt in de strengste wintermaanden nl. december en januari. 

Wat meebrengen

U kunt het aanvraagformulier verkrijgen in het Sociaal huis

Indien u geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming – voeg een vignet van de mutualiteit bij uw aanvraag

Indien u in een collectieve schuldenregeling bent – voeg een attest van uw schuldbemiddeling toe

Indien u een bruto belastbaar inkomen van lager dan 17.649,88 euro heeft vermeerderd met 3267,47 euro per persoon ten laste – voeg dan uw meest recente aanslagbiljet personenbelasting toe

Indien u tot geen enkele bovenstaande categorie behoort, zal de maatschappelijk werker u contacteren voor een afspraak

Bedrag

Wie tijdens de geldige periode van 1 mei tot 30 september regelmatig de budgetmeter oplaadt, bouwt niet alleen een energiereserve op voor de duurdere wintermaanden, maar krijgt van het OCMW ook een extra energietoelage toegekend op het einde van de actie.

De toelage is gelijk aan 50% van alle opladingen die de aanvrager uitvoerde van 1 mei t.e.m. 30 september via de budgetmeter. Dit wel met een maximumbedrag van 200 euro per aanvrager.