Retributie - Bouwwerf op de openbare weg

Print

Het gemeentebestuur heft een retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg voor het plaatsen van bouwmaterialen, hijstoestellen, stellingen en andere voorwerpen ter gelegenheid van werkzaamheden aan een privé-eigendom.

  • voor de inname van het trottoir is geen retributie verschuldigd gedurende de eerste vijftien kalenderdagen
  • voor de inname van een strook van 5 lopende meter van het trottoir: 5 euro per kalenderdag
  • voor de inname van een strook van 5 lopende meter van de rijweg: 5 euro per kalenderdag
  • voor de inname van een parkeervak: 5 euro per kalenderdag
  • wanneer door de inname van de rijweg het doorgaand verkeer niet meer mogelijk is: 10 euro per kalenderdag

Deze bedragen zijn cumuleerbaar.