Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie

Print

Premie aan te vragen bij: 

Wie een premie ontvangt via Fluvius, heeft automatisch recht op een bijkomende gemeentelijke premie. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen. De premie bedraagt 1 euro per geplaatste m², met een maximum van 100 euro per adres.

Wat

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. U kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

Voorwaarden

  • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De premie kan aangevraagd worden voor isolatie van het dak of voor isolatie van de zoldervloer (als de zolder niet verwarmd wordt).
  • U mag de isolatie zelf plaatsen (tot eind 2020) of een beroep doen op een aannemer. Vanaf 2021 zal een aannemer de werken moeten uitvoeren om in aanmerking te komen voor de premie.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (vereiste Rd-waarde, lambdawaarde, dampscherm, ...) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
  • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

  • Uitvoering door aannemer: 4 euro per m2.
  • Uitvoering doe-het-zelf: 2 euro per m2 (tot eind 2020)

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

  • Uitvoering door aannemer: 10,5 euro per m2.
  • Uitvoering doe-het-zelf: 5,25 euro per m2 (tot eind 2020).