Premie spouwmuurisolatie

Print

Premie aan te vragen bij: 

Wie een premie ontvangt via Fluvius, heeft automatisch recht op een bijkomende gemeentelijke premie. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen. De premie bedraagt 1 euro per geplaatste m², met een maximum van 100 euro per adres.

 

Wat

Als u een spouwmuur van uw woning of appartement laat isoleren, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant.

Voorwaarden

  • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die op de lijst staat met installateurs die werken volgens STS 71.1.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (breedte van de spouw, isolatiemateriaal, lambdawaarde, STS 71-1, …) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

  • De premie bedraagt 5 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.
  • Beschermde afnemers kunnen 9 euro per m² krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.