Premie hoogrendementsglas

Print

Premie aan te vragen bij: 

Wie een premie ontvangt via Eandis, heeft automatisch recht op een bijkomende gemeentelijke premie. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen. De premie bedraagt 5 euro per geplaatste m², met een maximum van 100 euro per adres.

Wat

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculator.

De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw.
 • Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt
  • niet in aanmerking voor de premie 2016.
  • wel in aanmerking voor de premies 2017 en 2018
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.
  Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer) hebben van:
  • voor de premie 2016:
   • bij nieuwe beglazing ter vervanging van enkel glas: een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin).
   • bij nieuwe beglazing ter vervanging van dubbel glas: een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin).
  • voor de premies 2017 en 2018
   • bij nieuwe beglazing: een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin).
 • Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn, waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld. 
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Voeg onderstaande documenten zeker bij uw aanvraag toe:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing, met daarop vermelding van: merk, type en U-waarde van het glas en het aantal m². Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • foto’s van de beglazing waarbij ook het gebouw zichtbaar is (één foto per gevel waar glas en ramen werden vervangen).
 • Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw dossier

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van de U-waarde van het hoogrendementsglas.

Eindfactuur in 2016

Met eindfactuur
van 1-1-2016 tot 31-12-2016
Nieuw hoogrendementsglas
met U-waarde van max. 1,1 W/m²K
Nieuw hoogrendementsglas
met U-waarde van max. 0,8 W/m²K
Nieuwe beglazing ter vervanging van enkel glas12 euro per m²15 euro per m²
Nieuwe beglazing ter vervanging van dubbel glasgeen premie15 euro per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2016 wordt de premie met 50% verhoogd.

Eindfactuur in 2017 en 2018

Met eindfactuur
van 1-1-2017 tot 31-12-2018

Nieuw hoogrendementsglas
met U-waarde van max. 1,1 W/m²K
Nieuwe beglazing10 euro per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017 en 2018 bedraagt de premie 56 euro m², waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.