Contantbelasting ontbreken parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Print

Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg, zoals bepaald in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg:

20 000 euro per ontbrekende of niet behouden parkeerplaats
  2 000 euro per ontbrekende of niet behouden fietsenstalling