Gemeenteraad

Print

Wat?

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente. De gemeenteraadsleden stellen de reglementen op en nemen belangrijke beslissingen. Het dagelijkse bestuur wordt hiermee bepaald.

Het aantal gemeenteraadsleden staat in verhouding tot het bevolkingsaantal van de gemeente. De raad in Liedekerke kent 23 leden, de burgemeester en de schepenen inbegrepen. De bestuursmeerderheid bestaat uit een coalitie van CD&V en SP.A. Zij beschikt over 13 van de 23 zetels in de gemeenteraad.

De gemeenteraad komt in principe elke maand bijeen, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Opperstraat 31. Deze beginnen steeds om 20.00 uur. De zittingen zijn openbaar.

Indien u zich wenst te abonneren op de agenda van de gemeenteraad, kunt u dit aan de hand van een mailtje naar 1770@liedekerke.be.

Vergaderingen 2018

donderdag 25 januari

overzichtslijstnotulen
donderdag 22 februarioverzichtslijstnotulen
donderdag 22 maartoverzichtslijstnotulen
donderdag 19 apriloverzichtslijstnotulen
donderdag 24 meioverzichtslijstnotulen
donderdag 21 junioverzichtslijstnotulen
donderdag 13 septemberoverzichtslijstnotulen
donderdag 18 oktoberagenda 
donderdag 15 novemberagenda 
donderdag 13 december  

 

Vergaderingen 2016-2017

DatumAgendaLijst besluitenNotulen
donderdag 19 januari 2017agenda 19 januari 2017overzichtslijst 19 januari 2017notulen 19 januari 2017
donderdag 16 februari 2017agenda 16 februari 2017overzichtslijst 16 februari 2017notulen 16 februari 2017
donderdag 16 maart 2017agenda 16 maart 2017overzichtslijst 16 maart 2017notulen 16 maart 2017
donderdag 20 april 2017agenda 20 april 2017overzichtslijst 20 april 2017notulen 20 april 2017
donderdag 18 mei 2017agenda 18 mei 2017overzichtslijst 18 mei 2017notulen 18 mei 2017
donderdag 22 juni 2017agenda 22 juni 2017overzichtslijst 22 juni 2017notulen 22 juni 2017
donderdag 14 september 2017agenda 14 september 2017overzichtslijst 14 september 2017notulen 14 september 2017
donderdag 19 oktober 2017agenda 19 oktober 2017overzichtslijst 19 oktober 2017notulen 19 oktober 2017
donderdag 16 november 2017agenda 16 november 2017overzichtslijst 16 november 2017notulen 16 november 2017
donderdag 14 december 2017agenda 14 december 2017overzichtslijst 14 december 2017notulen 14 december 2017

 

DatumAgendaLijst besluitenNotulen
donderdag 21 januari 2016

agenda 21 januari 2016

overzichtslijst 21 januari 2016notulen 21 januari 2016
donderdag 18 februari 2016agenda 18 februari 2016overzichtslijst 18 februari 2016notulen 18 februari 2016
donderdag 17 maart 2016agenda 17 maart 2016overzichtslijst 17 maart 2016notulen 17 maart 2016
donderdag 28 april 2016agenda 28 april 2016overzichtslijst 28 april 2016notulen 28 april 2016
donderdag 19 mei 2016agenda 19 mei 2016overzichtslijst 19 mei 2016notulen 19 mei 2016
donderdag 16 juni 2016agenda 16 juni 2016overzichtslijst 16 juni 2016notulen 16 juni 2016
donderdag 15 september 2016agenda 15 september 2016overzichtslijst 15 september 2016notulen 15 september 2016
donderdag 20 oktober 2016agenda 20 oktober 2016overzichtslijst 20 oktober 2016notulen 20 oktober 2016
donderdag 17 november 2016agenda 17 november 2016overzichtslijst 17 november 2016notulen 17 november 2016
donderdag 15 december 2016agenda 15 december 2016overzichtslijst 15 december 2016notulen 15 december 2016

 

Vergadering bijwonen als publiek

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. De agendapunten die over personen handelen, bespreekt de gemeenteraad achter gesloten deuren. Dit is vermeld op de agenda.

In de zaal is er een publiekstribune. Bezoekers nemen plaats op de publiekstribune. Er zijn een twintigtal plaatsen beschikbaar. Reserveren hoeft niet. Het publiek blijft rustig zitten tijdens de vergadering.

Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u eerst de agenda van de vergadering raadplegen op deze webpagina.

Huishoudelijk reglement

De werking van de gemeenteraad is geregeld in het huishoudelijk reglement, voor zover niet bepaald in het Gemeentedecreet.

Huishoudelijk reglement

Gemeenteraadsleden