Werken Rendac

Print

Vanaf 24 oktober 2022 zullen er werken plaatsvinden aan het dak van de Cat 1 lijn bij Rendac. Deze werken maken deel uit van twee grote projecten in 2022 die de impact en invloed van de activiteiten van Darling Ingredients op de omgeving structureel verder moeten verlagen.

Tijdens de zomer werd de tweede nieuwe stoomketel afgewerkt, getest en in dienst genomen. Deze zal er mede voor zorgen dat alle nadelige geurcomponenten beter behandeld worden, wat moet resulteren in minder emissie tijdens normale operaties.

Vanaf oktober zal vervolgens een groot gedeelte van het dak vernieuwd worden van de Rendac-lijn. Het stuk dat nog niet vervangen werd in de voorbije jaren is immers aan vervanging toe. Ook dit moet leiden tot een betere ruimte-afzuiging. Voor het uitvoeren van de werken is het uiteraard noodzakelijk dat een deel van het dak eerst wordt opengelegd, wat tijdelijk meer hinder kan veroorzaken. Alles wordt in het werk gesteld om deze hinder tot een minimum te beperken. Daarom wordt het dak in kleine gedeeltes vervangen en zal er een strikte planning met de aannemer opgemaakt worden. Deze werken zullen enkel overdag en tijdens de weekdagen plaatsvinden. ’s Avonds en in het weekend zal het dak steeds terug maximaal worden gedicht.

Deze werken zullen starten vanaf 24 oktober 2022 en zullen bij benadering  2 maanden in beslag nemen.